ปรึกษาออนไลน์

ซอมันกุน

ศัลยแพทย์จมูก

ประวัติโดยย่อ

ดร.ซอมันกุน หนึ่งในผู้อำนวยการโรงพยาบาล JW ได้รับเลือกให้เป็นประธานสมาคมศัลยแพทย์จมูกแห่งประเทศเกาหลี ในเดือนพฤศจิกายน 2018 ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายการศึกษา สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ(ISAPS) ภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต่ปี 2016 – 2018 และในเดือนพฤศจิกายน 2019 ได้ร่วมก่อตั้ง Rhinoplasty Society of Asia (RSA) ซี่งเป็นสมาคมที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาทักษะความรู้การศัลยกรรมจมูก ในภูมิภาคเอเชีย โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Rhinoplasty Society (USA) และ Rhinoplasty Society of Europe ซึ่งดร.ซอ ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ RSA

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหาวารสารศัลยกรรมพลาสติกระหว่างประเทศอีกมากมาย เช่น Aesthetic Plastic Surgery, Archives of plastic surgery, Plastic & Reconstructive Surgery Global Open และ Archives of aesthetic plastic surgery.

ดร.ซอมันกุน เป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่ให้ความสำคัญและฝึกฝนด้านการศัลยกรรมจมูกอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลาประกอบอาชีพ มีผู้ป่วยที่เข้ารับการศัลยกรรมจมูกกับดร.ซอ มากกว่า 8,000 ราย และไม่เพียงแต่ชาวเอเชียเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ป่วยทั่วโลกอีกด้วย

ดร.ซอ เป็นวิทยากรและอาจารย์ศัลยแพทย์ ณ Medical College, Yonsei University ประเทศเกาหลี และ Academy of Medicine ประเทศสิงคโปร์

นอกจากการเป็นศัลยแพทย์และอาจารย์แล้ว ดร.ซอ ยังได้เขียนตำราศึกษาและบทความเกี่ยวกับการศัลยกรรมจมูกในวารสารทางการแพทย์หลายฉบับ และยังเป็นวิทยากรนำเสนอและบรรยายเทคนิคศัลยกรรม มากกว่า 80 ครั้ง ในการประชุมวิชาการศัลยกรรมตกแต่ง ทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ

ตำราเรียนการศัลยกรรมจมูกที่เขียนขึ้น โดยดร.ซอมันกุนนั้น ถือเป็นตำราเรียนเล่มแรกที่เขียนโดยศัลยแพทย์ชาวเกาหลี และจัดพิมพ์โดย Springer Publishing Company ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่เผยแพร่ด้านวิทยาศาสตร์, การแพทย์และยา อันดับหนึ่งของโลก

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นตำราเรียนที่มีค่ามากที่สุด ที่รวบรวมเทคนิคการศัลยกรรมจมูกสมัยใหม่ ที่ได้รับการพัฒนาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ถือเป็นแนวทางสำหรับศัลยแพทย์จมูกทั่วโลก และยังได้นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ของจมูก (new concepts of nose aesthetics) ในหนังสือเล่มนี้อีกด้วย

กิจกรรมการวิจัย & งานเขียน

2018
เขียนตำราเรียนศัลยกรรม Atlas of Asian Rhinoplasty (ฉบับภาษาอังกฤษ)
2018
บทความ “Use of Irradiated Homologous Costal Cartilage in Rhinoplasty: Complications in Relation to Graft Location” ในวารสาร The Journal of Craniofacial Surgery, 2018
2018
บทความ “Dorsal augmentation using autogenous tissues ในวารสาร Facial Plastic Surgery Clinics of North America 26 (2018) 295–310
2018
บทความ “A Novel Technique of Asian Tip Plasty: Rein-Shaped Columellar Strut Graft” ในวารสาร Aesthetic Plastic Surgery
2016
บทความ “A Novel Technique for Short Nose Correction: Hybrid septal extension graft” ในวารสาร The Journal of Craniofacial Surgery, 2016
2016
บทความ “Augmentation Rhinoplasty with Silicone Implant covered with Acellular Dermal Matrix” ในวารสาร The Journal of Craniofacial Surgery, Vol.27 No.1, 2016

กิจกรรมทางวิชาการ

2019.12.07-08
รับเชิญบรรยายงาน International Scientific Congress ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นโดย Vietnamese Society of Aesthetic and Plastic Surgery ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
เคล็ดลับและเทคนิคการศัลยกรรมจมูกสั้น ในเคสแก้ไข
2019.11.08-11
รับเชิญบรรยาย ณ งาน PRS Korea 2019 กรุงโซล ประเทศเกาหลี
การพิจารณาด้านความสวยงาม ในการศัลยกรรมจมูก: เทคนิคส่วนบุคคล
บทบาทของกระดูกผนังกั้นโพรงจมูก ในการแก้ไขcolumella
Do’s and Don’ts ในการศัลยกรรมจมูกเอเชีย
2019.11.08
ก่อตั้งสมาคม Rhinoplasty Society of Asia และดำรงตำแหน่งเลขาธิการ
2019.10.01-04
รับเชิญบรรยายงานสัมมนาประจำปี Japan Society of Aesthetic Plastic Surgery ครั้งที่ 42 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เคล็ดลับการเสริมจมูกโดยใช้กระดูกอ่อนซี่โครง

ดูกิจกรรมการวิจัย & งานเขียนทั้งหมด

2015
เขียนตำราเรียนศัลยกรรม [Asian Rhinoplasty] ฉบับภาษาจีน สำหรับ Beijing University Medical College
2014
บทความ “Effective use of a silicone-induced capsular flap in secondary Asian Rhinoplasty” ในคอลัมน์ Global Open วารสาร Plastic and Reconstructive Surgery
2014
ร่วมเขียนตำราเรียนศัลยกรรม [Cosmetic Plastic Surgery] ฉบับภาษาเกาหลี
2013
บทความ “L-shaped Columella strut in East Asian Nasal Tip Plasty” ในวารสาร Archives of Plastic Surgery
2012
เขียนตำราเรียนศัลยกรรม [Asian Rhinoplasty] ฉบับภาษาอังกฤษ
2011
ร่วมเขียนตำราเรียนศัลยกรรม [Current Trends in Asian Rhinoplasty] ฉบับภาษาเกาหลี

2010
บทความ “Contracted short nose correction using irradiated homologous costal cartilage” ในวารสาร Korean Society of Aesthetic Plastic Surgeons

ดูกิจกรรมทางวิชาการทั้งหมด

2019.05.03-04
รับเชิญบรรยาย Mevos International Congress of Aesthetic Surgery & Medicine เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
วีดิโอบรรยายการศัลยกรรมจมูกเชิดและเทคนิคใหม่ของการศัลยกรรมจมูกคด
2019.04.12
รับเชิญบรรยายการศัลยกรรมจมูก 6 หัวข้อ ณ งานสัมมนาประจำปี Malaysian Association of Plastic, Aesthetic and Craniomaxillofacial Surgeons กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
2019.04.06
รับเชิญบรรยาย ณ Aesthetic Plastic Surgery 2019(APS) ประเทศเกาหลี
เทคนิคการศัลยกรรมแก้ไขจมูกกรณีติดเชื้อทันที โดยไม่ต้องรอ
2018.11.29
รับเชิญบรรยาย SCH University Aesthetic Plastic Surgery Symposium ครั้งที่ 108
Common pitfalls and aesthetic correction of nasal tip-ala disharmony
2018.11.25
รับเชิญบรรยาย ณ Medical College, Yonsei University ประเทศเกาหลี
การศัลยกรรมเสริมดั้งจมูกด้วยวัสดุที่หลากหลาย
2018.11.10-12
บรรยาย ณ PRS Korea & Seoul Rhinoplasty Forum 2018
เคล็ดลับการผ่าตัดเสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนซี่โครง
การพูดคุยปัญหาการศัลยกรรมแก้ไขจมูกกับผู้เชี่ยวชาญ; วิธีถาม-ตอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการปรึกษา
สมดุลระหว่างเนื้อเยื่อแผลและเนื้อเยื่อผิวเดิม
2018.11.01-04
บรรยาย ณ งานสัมมนา ISAPS นานาชาติ เมืองไมอามี่ สหรัฐอเมริกา
How to Overcome The Pitfalls of The Contracted Short Nose Correction
Asian Rhinoplasty
2018.10.25-26
รับเชิญบรรยาย ณ ISAPS Japan-JSAPS Symposium กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Mid-Vault Complication of The Nose : Saddle Nose
2018.09.6-7
รับเชิญบรรยาย ณ ISAPS China ครั้งที่ 7
Bulbous Tip Correction: Harmonious Volume Reduction
A Novel Technique of Asian Nasal Tip Projection: Rein-Shaped Columellar Strut Graft
2018.07.19-22
บรรยายการศัลยกรรมจมูก 5 หัวข้อ ณ ISAPS-OSAPS-InaPRAS joint symposium บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
2018.06.05
บรรยาย ณ Korea-Japan Congress of Plastic & Reconstructive Surgery ครั้งที่ 14 เมืองพยองชัง ประเทศเกาหลี
Rein-shaped columellar strut graft for the tip projection
2018.04.07-08
บรรยาย ณ Aesthetic Plastic Surgery 2018/ISAPS Joint Symposium ประเทศเกาหลี
Creation of Dorsum-Lobule-Ala Aesthetics in Bulbous Tip Correction of Asians
Unfavorable Result: Causes and Solutions
2018.02
ให้สัมภาษณ์โดยนิตรสารชื่อดัง “chEEK Magazine” ประเทศฝรั่งเศส
2017.10.11
บรรยาย ณ งาน PRS Korea 2017 (International Congress of the Korean Society of Plastic & Reconstructive Surgeons ครั้งที่ 75)
How to Avoid Bad Results of Rhinoplasty
2017.09
ให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีฝรั่งเศส ช่อง TF1
2017.07.13-16
บรรยาย ณ งาน China Aesthetic Plastic Surgery Forum 2017
Deviated Nose Correction
Contractured Nose Correction
2017.07.02
บรรยาย ณ Seoul Rhinoplasty Forum 2017
Dorsal irregularities and saddle nose: camouflage or anatomical correction
2017.04.13-15
บรรยาย ณ ISAPS-JSPRS(Japan Society of Plastic & Reconstructive Surgery) Joint Symposium จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
Deviated Nose Correction
Short Nose Correction: Tips and Pitfalls
2017.04.01-02
บรรยาย ณ Aesthetic Plastic Surgery(APS) 2017 ประเทศเกาหลี
Tips and Pitfalls in Managing Deviated Nasal Dorsum
2017.03.04-05
รับเชิญบรรยาย Mevos International Congress of Oculoplastic and Rhinoplastic Surgery กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Tips and Pitfalls in Managing Deviated Nasal Dorsum
2016.11.23-25
บรรยาย ณ Winter Scientific Meeting(งานสัมมนา ครบรอบ 70ปี British Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons, BAPRAS) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
Current Techniques of Nasal Dorsal Augmentation and Short Nose Correction in Korea
2016.11.17-20
บรรยาย ณ งานสัมนา PRS Korea 2016 (International Congress of the Korean Society of Plastic & Reconstructive Surgeons ครั้งที่ 74)
Crooked Dorsal Septum
2016.10.23-27
บรรยาย Internal Society of Aesthetic Plastic Surgery Congress(ISAPS) ครั้งที่ 23 เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
Correction of Short Nose in Asians
Asian Rhinoplasty: Tips and Pitfalls of Dorsal Augmentation & Asian Tip Plasty
2016.09.01-03
บรรยายเทคนิคการศัลยกรรมจมูก 6 หัวข้อ ณ Plastic Aesthetic Surgery Meeting ประเทศสิงคโปร์
2016.06.11-13
บรรยาย ณ งานการประชุมสัมมนาการศัลยกรรมอาซานครั้งที่ 13 โรงพยาบาลอาซาน ประเทศเกาหลี
Current & Future Trends in Modern Rhinoplasty Techniquesdd>

Tips and Pitfalls of Deviated Nose Correction
2016.03.12-13
บรรยายให้แก่ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานด้านศัลยกรรม Aesthetic Plastic Surgery 2016 ประเทศเกาหลี
Revisional Corrective Rhinoplasty
Gore-Tex – Pitfalls of Gore-Tex Implant
Correction of Short Nose, Deviated Nose and Hump Nose
2015.11.12-14
ณ งานสัมมนา PRS Korea 2015
Asian Tip Plasty, Principle and Techniques
2015.08.23
รับเชิญบรรยาย ณ Seoul Rhinoplasty Forum 2015
การศัลยกรรมจมูก
2015.07.31-08.02
บรรยายหลักสูตรการสอนการศัลยกรรมจมูก ณ IMCAS Asia 2015 บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
2015.04.10-12
บรรยาย ณ งาน IMCAS China
การเสริมผนังกั้นจมูกด้วยเทคนิคแบบไฮบริด
2015.03.28-29
รับเชิญบรรยาย ณ งานประชุม Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery ครั้งที่ 31
Humped Nose Correction: Personal Techniques
2015.02.25
รับเชิญบรรยาย ณ คณะศัลยกรรมตกแต่ง Medical College, Korea University ประเทศเกาหลี
Open structure rhinoplasty in Asians, Logic & Misconception
2014.11.07-09
บรรยาย ณ งานประชุม the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons ครั้งที่ 72 และ Seoul Rhinoplasty Forum ครั้งที่ 2
Deviated nose: Tip Management
IHCC (Irradiated Homologous Costal Cartilage) for Rhinoplastydd>

Instructional Course Lecture: Asian Tip Plasty, Principle and Technique
2014.10.27-29
บรรยายและถ่ายทอดสดผ่าตัด (Live-surgery) ณ งานประชุมระหว่างประเทศ Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery(OSAPS) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
Short Nose Correction
2014.09.19-22
บรรยาย ณ งานประชุม ISAPS 2014 (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) เมืองรีโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
How to Overcome Small Septal Cartilage in Asian Tip Plasty
2014.08.01-03
บรรยาย 3หัวข้อ ณ งาน IMCAS Asia 2014 (International Master on Aging Skin) ฮ่องกง
Asian tip plasty principle and techniques
New tip plasty technique: hybrid septal extension graft
Correction of tip deformity
2014.06.14
บรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนศัลยกรรม ณ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
การศัลยกรรมเสริมดั้งจมูกและปลายจมูก
2014.04.26-27
บรรยาย ณ International Aesthetic Plastic Surgery Symposium ประเทศเกาหลี
Correction of Asymmetric Nasal Tip and Nostril
2014.03.02-04
บรรยายการศัลยกรรมจมูก 3หัวข้อ ณ ISAPS(International Society of Aesthetic Plastic Surgery) Instructional Course และ National Meeting of Philippine Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons ครั้งที่ 1 กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
2013.11.24
บรรยายการศัลยกรรมจมูก ณ Cipto Mangukusmo Hospital กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
2013.11.23
บรรยาย 3หัวข้อ ณ งานสัมมนาสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
2013.10.19-20
รับเชิญบรรยาย ณ งาน IMCAS (International Master on Aging Skin) China 2013 เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Implant-related complications and their solvings
Correction of the deviated nose: Approach, techniques, and tips
Focus on: dorsal augmentation with various materials – Techniques and tips (video)
Short nose correction: Basic and advanced
New techniques overcoming the obstacles during conventional tip plasty
2013.10.12-14
บรรยาย ณ Plastic Surgery Meeting, American Society of Plastic Surgery เมืองซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
Hybrid Septal Extension Graft(New Technique for Asian Short Nose Correction)
2013.09.01
รับเชิญบรรยาย ณ Hanyang University Symposium ครั้งที่ 50
การศัลยกรรมปลายจมูกในผู้ป่วยที่มีกระดูกอ่อนจมูกเล็ก
2013.08.03-04
บรรยายและถ่ายทอดสดผ่าตัด (Live-surgery) ณ International Minimal Invasive Plastic Surgery and Chinese Reconstructive Surgery Symposium เมืองอู่ฮัน สาธารณรัฐประชาชนจีน
Correction of Deviated Nose
2013.07.07
บรรยาย ณ ศูนย์การศึกษาศัลยกรรมตกแต่งจมูก เมืองอู่ฮัน สาธารณรัฐประชาชนจีน
Dorsal Augmentation with Various Materials
2013.05.10-12
รับเชิญบรรยาย ณ Chinese Plastic Surgery Symposium ครั้งที่ 12 เมืองอู่ฮัน สาธารณรัฐประชาชนจีน
การแก้ไขความผิดปกติปลายจมูกและ columella หลังศัลยกรรม
2013.04.27-28
บรรยาย ณ International Plastic Surgery Symposium ครั้งที่ 31 ประเทศเกาหลี
การศัลยกรรมจมูกสั้น
2013.03.15
รับเชิญบรรยาย ณ Shanghai Cosmetic Surgery Forum ครั้งที่ 2 และ International Plastic Surgery Symposium ครั้งที่12 เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
การศัลยกรรมแก้ไขจมูกพังผืด
2012.12.17-18
บรรยายเทคนิคศัลยกรรม ณ Korea-China plastic surgery joint symposium กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
การศัลยกรรมจมูกสั้น
2012.12.07-09
บรรยายเทคนิคศัลยกรรม ณ International Congress of plastic surgery กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
การแก้ไขความผิดปกติของจมูกหลังผ่าตัด
2012.11.11
บรรยาย ณ International Congress สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ ประเทศเกาหลี
Basic Educational Course “Dorsal Augmentation”
2012.10.07
บรรยายเทคนิคศัลยกรรม ณ งานสัมมนานานาชาติ Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery(OSAPS) ครั้งที่ 13 ประเทศเกาหลี
Correction of Deviated Tip and Columella in Deviated Nose
2012.09.13
รับเชิญบรรยาย ณ งานประชุมวิขาการศัลยกรรมตกแต่ง Gwangmyeong Seong-Ae Hospital ประเทศเกาหลี
การศัลยกรรมจมูกแบบเปิดโพรงจมูก(Open rhinoplasty)
2012.06.16-17
บรรยาย ณ งานประชุม Seoul Rhinoplasty Forum 2012 ประเทศเกาหลี
Problem Solving II: Lengthening the foreshortened nose using allograft with autograft
Instructional Course: Open structure rhinoplasty
2012.05.23
บรรยาย ณ Nanfang Medical College กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
เทคนิคล่าสุดของศัลยกรรมจมูกยาก
2012.04.13
บรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนศัลยกรรม ณ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
Short Nose Correction
Secondary Rhinoplasty: Capsule Management
2011.11.27
บรรยาย ณ Medical Korea Vietnam conference 2011 ประเทศเวียดนาม
วิทยาการล่าสุดของการศัลยกรรมจมูกเกาหลี
2011.11.06
รับเชิญบรรยาย ณ งานสัมมนาวิชาการ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
Rhinoplasty using Irradiated Homologous Costal Cartilage
2011.10.19
รับเชิญบรรยาย ณ การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 36 Hanyang University ประเทศเกาหลี
How to Overcome Troublesome Obstacles in Short Nose Correction
2011.08.26
บรรยาย ณ การประชุมสัมมนา ครบรอบ 50ปี ก่อตั้งภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง Yonsei University ประเทศเกาหลี
Trends, Controversies and Futures of Asian Rhinoplasty
2011.06.26
บรรยาย ณ การประชุมสัมมนา ครั้งที่8 ศูนย์การศึกษาศัลยกรรมตกแต่งจมูก สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
Role of The Capsule in The Revisional Rhinoplasty
2011.05.28
บรรยาย ณ Gangnam Conference of Plastic Surgery
Short Nose Correction Overcoming some Obstacles
2011.04.01
บรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนศัลยกรรม ณ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
Short Nose Correction: Basic & Advanced
2010.10.19
บรรยาย ณ ศูนย์การศึกษาศัลยกรรมตกแต่งจมูก สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
Nose Tip Revision Surgery
2010.06.27
บรรยาย ณ การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 7 ศูนย์การศึกษาศัลยกรรมตกแต่งจมูก สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
Implants for Dorsal Augmentation : Silicone, Gore-Tex, Silitex
2009.11.21
รับเชิญบรรยาย ณ งานสัมมนาวิชาการ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
Video Demonstration for Short Nose Correction Surgery Techniques
2009.09.19
รับเชิญบรรยาย ณ งาน Vietnamese Medical Association Conference
Short Nose Correction
2009.06.21
บรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนศัลยกรรม ณ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
Septal Cartilage Manipulation
2009.05.09
บรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนศัลยกรรม ณ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
Revision Rhinoplasty Surgery
2009.03.20
บรรยาย ณ งานสัมนาวิชาการศัลยกรรมตกแต่ง Yonsei medical school ประเทศเกาหลี
Rhinoplasty Techniques for Short Nose
2008.11.17
รับเชิญบรรยาย ณ ศูนย์การศึกษาศัลยกรรมตกแต่งจมูก ประเทศเกาหลี
Interactive Video Review from American Board of Plastic Surgery
2008.01.30
บรรยายเทคนิคการศัลยกรรม ณ งานประชุมการวิจัยการศัลยกรรมจมูก ประเทศเกาหลี
Nose Tip Revision Surgery
2007.11.10
บรรยายเทคนิคการศัลยกรรม ณ งานสัมมนา สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
Corrective Rhinoplasty : Deviated Nose, Hump Nose
2007.10.20-21
รับเชิญบรรยายและถ่ายทอดสดการศัลยกรรม (Live-surgery) ณ Severance Hospital Cosmetic Surgery Symposium Live Surgery Demonstration ประเทศเกาหลี
Rhinoplasty Surgery using Autogenous Tissue
2005.09
รับเชิญบรรยาย ณ การประชุมสัมมนา ครบรอบ44 ปี ก่อตั้งภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง Medical College, Yonsei University
Revision Rhinoplasty Surgery
2005.06
รับเชิญบรรยาย ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง Medical College, Yonsei University
วิทยาการล่าสุดของศัลยกรรมจมูก
เรามีการใช้คุกกี้เพื่อให้คุณทำสิ่งต่างๆบนเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น คุณสามารถจัดการหรือปิดการใช้งานคุกกี้ได้ที่ ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว.
ยอมรับตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

GDPR